حال گيری

سلام

در راستای گیس و گیس کشی دخترها دیروز دیبا توی مهد به هرکس می رسید می گفت پرند موهای منو کشید و باباجونی گفته حالشو می گیره !!!!!!!البته باباجونی هم با ۵ دقیقه بوس مداوم حال پرند را حسابی گرفت.

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش

/ 0 نظر / 4 بازدید