عدس پلو

سلام

دختر من از بين تمام غذاهاي دنيا فقط عدس پلو رو مي شناسه. از وقتي كه به كلاس بالاتر رفت ديگه برايش غذا نمي ذارم و در نتيجه بايد غذاي مهد را بخوره . من هم به شدت روي اين موضوع حساس بودم كه ايا غذا به اندازه كافي با كيفيت و مقوي هست يا نه . هفته اول هر روز كه پرسيدم غذا چي خوردي گفت پلو كرفس !!!31.gif 

 از هفته دوم  به بعد هر روز عدس پلو مي خورد. من يك روز خانم آشپز مهد را ديديم و پرسيدم امروز ناهار چي به بچه ها ميدين ؟ گفت : عدس پلو !!!! من با تعجب گفتم آخه ديروز هم كه عدس پلو بود. گفت : نه ديروز شويد پلو داشتيم.

چهارشنبه رفته بودم به پرند سر بزنم. مربي ديبا اومد و در حاليكه يك ظرف ماكاروني دستش بود به من گفت آگه ميل داري برايت بياورم و من تشكر كردم. مربيشون رفت توي كلاس از بچه ها پرسيد : ناهار چي داريم ؟ - ماكاروني.

ديبا ناهار چي داريم ؟ - ماكاروني

عصر رفتي خونه به مامان ميگي ناهار چي خوردي ؟ - ماكاروني

عصر توي ماشين به محض اينكه ديبا سوار شد پرسيدم ناهار چي خوردي ؟ - عدس پلو !!!!!!!

فكر مي كنم حساسيت من را فهميده و حسابي سر كارم ميگذاره.

خداحافظ بياعلي ( يا علي )

فال حافظ امروز

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

ور آشتي طلبم با سر عتاب رود

/ 1 نظر / 5 بازدید
مامان آرتا

يه رازی داره آرتا هم هميشه ميگه عدس پلو داشتيم .ميگم غذا چی بدم بخوری ميگه عدس پلو بيار هميشه بيا کشفش کنيم