حس همدردی

سلام

امروز که رفته بودم مهد به پرند سر بزنم مربی بچه ها که پرند را برداشت تا به من بده کلی از بچه ها یک صدا فریاد زدند : پرند را کجا می بری ؟24.gif 

چند روز قبل که رفتم به پرند سر بزنم دیبا منو دید و کلی گریه کرد . حتی مربیشون می گفت بعد از این که از خواب هم بلند شد باز هم گریه می کرده در نتیجه تصمیم گرفتم چراغ خاموش به مهد بروم و داخل اتاق خواب به پرند شیر می دهم . امروز یکی از همکلاسیهای دیبا اومد و منو دید. دوان دوان رفت توی کلاس و گفت : دیبا مامانت اومده !!!!!

خداحافظ بیاعلی ( یا علی ) 

فال حافظ امروز

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید