نصايح الديبا

سلام

  • پرندی ! وقتی مامان داره لباسها رو اتو میکنه نری روی میز اتو برقصی چون ممکنه دستت بسوزه !01.gif
  • پرندی ! وقتی با مامان میری دستشویی که مامان میخواهد بشورتت شوخی بازی نکن . همونجا بایست تا کار مامان تمام بشه!21.gif
  • پرندی! جلوی در پارکینگ نرو چون ممکنه یک دفعه در شدید باز بشه ! ( البته مخاطب این نصیحت آقای همسایه بسیار با کلاس میان سالمون هم بود. قیافه ما رو باید می دیدین وقتی دیبا داشت با شدت به اون آقا توصیه می کرد) 24.gif

چند شب پیش حسابی باباجون را شاکی کرده بود. باباجون هم از دهنش در رفت و گفت اعصاب منو خرد نکن . همین جمله کافی بود تا دیبا حسابی باباجون را سوژه کنه. می رفت میومد میگفت میخواهم اشابتو ( اعصابتو) اینجوری فشار بدم خرد بشه. میخواهم اشابتو بریزم تو تراز ( مخلوط کن ) مثل غذای پرندی خرد بشه . تقریبا باباجون به غلط کردن افتاد .

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی )

فال حافظ امروز

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

/ 10 نظر / 4 بازدید
نازنين

قربونش برم من با اين نصايحش .

مرجان

آفرين به ديبای باهوش و حواس جمعمون

ننه گلی

سلام دوستم ميبينم که شامل نصايح ملا ديبا صبیه لقمان الدوله نمی شی. دموکراسی کجا رفته ؟ چرا سيستم يک طرفه تعبيه می کنی فقط نصيحت می کنی؟ گوش شنوا کو؟