انتقام

سلام

مدتهاست كه ديبا تستهاي متعددي از قبيل اندازه گيري عمق چشم به وسيله انگشت !!!! سنجش ميزان سفتي لپ به وسيله دندان ، بررسي وجود جرم در گوش با استفاده از انگشت ، ميزان انعطاف پذيري شكم و تحمل وزن با استفاده از خوابيدن كامل روي شكم را بر روي پرند انجام مي داد . پرند هم گاهي با خنده و گاهي با نعره ديبا را همراهي مي كرد. ديشب كه ديبا كنار پرند دراز كشيده و داشت شيركاكائو مي خورد پرند از فرصت استفاده كرد و موهاي ديبا را كشيد . فكر كردم هنوز ۵/۴ ماهه است احتمالاً اگر يك ساله شود ديبا را قورت مي دهد.

خداحافظ

/ 1 نظر / 8 بازدید
شبنم(خاله شلغم)

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] با خوندن این پست یاد یه ماجرای مشابه افتادم. من دو تا خواهراده دارم که فاصله سنیشون مثل دیبا و پرنده دختر بزرگه عاشق کارتون تام و جری بود و از صبح که از خواب پا میشد مینشت پای کارتون تا شب ولی قسمت بد ماجرا این بود که تمام بلاهایی رو که تام و جری سر هم دیگه میاوردن سر خواهر کوچیکش در می آورد و جالبتر اینکه کوچولو فقط میخندید به خواهرم میگفتم فکر کنم این بیچاره فکر میکنه زندگی همینه دیگه!!