بفرمايين خوراکی

سلام

پریشب دیبا منو صدا کرد و گفت : مامان پرند دهانش را باز نمی کند که بیسکوییت بخوره.34.gifبا هر ترفندی بود از کنار پرند بلندش کردم و سرش را به بازی گرم کردم.

دیشب با نهایت افتخار گفت : مامان پرند پلو خورد. به محض اینکه بالای سرشون رسیدم دیدم پرند با نهایت اشتها دارد ته مانده های پلوی دیبا را که روی سفره ریخته بود می خوره.

به همین ترتیب پیش برویم احتمالاْ تا هفته آینده جوجه کباب و شیشلیک هم به خورد پرند خواهد داد. پرند هم جالب است که دست رد به سینه دیبا نمی زند.

فال حافظ امروز :

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

به قول دیبا : بیا علی ( یا علی )

/ 1 نظر / 8 بازدید
شلم شووربا

سلام من به همين زودی بابا ميشم نصيحتی توصيه ای چيزی نداری ؟