چاله

سلام
این روزها دارند خونه رو نوسازی می کنند. از جمله کارهاشون این بود که موزائیکهای جلوی در ورودی را کنده بودند و موزائیک جدید کار گذاشتند. دیبا که این صحنه رو دید به من گفت مامان این خونه رو هم چال کندند بریم دوباره شیخ بهایی !!!!!!
دیروز جلسه داشتم و صبح باید زودتر می رسیدم شرکت. دیبا هم اول صبح یادش افتاده بود که چه کارها که نمیشه توی خونه کرد. منهم چندبار بهش تذکر دادم و آخرش که دیدم تحویل نمیگیره پرند رو بغل زدم و باهاش خداحافظی کردم و گفتم پس تو امروز خونه باش من می رم شرکت. گفت می خواهی پرند رو هم بگذار خونه باشه پیش من !!!!! گفتم نه پرند می خواهد که بره مهد. خلاصه از خونه اومدم بیرون و رفتم توی پارکینگ و کوله هاشون رو گذاشتم روی ماشین . وقتی برگشتم دوباره پشت در خونه . صداشو شنیدم که منو صدا می زد. وحشتزده پریدم داخل خونه و دیدم خیلی خونسرد رفته دستشویی و داره منو صدا میزنه که بیا منو بشور!!!!!!! و بعد هم بدون توجه به من رفت سر بقیه بازیش. منهم بهش گفتم که کوله ات پایین است و احتمالا آقاهه برد برای بچه هاش. سریع دوید و اومد پایین . باز هم ساعت ۹ رسیدم شرکت.
صبح بلند شده که امروز بریم مشهد. بهش گفتم منکه گفتم دوتا باید بخوابی هنوز یکی خوابیدی. گفت نه یکبار بلند شدم دوباره خوابیدم!!!!!!

دیروز می خواست با باباجون بره بیرون. بهش گفتم اگه بری من با کی صحبت کنم ؟ گفت با پرند. گفتم باشه. پرندی امروز مهد بهت خوش گذشت ؟؟؟ گفت : آه . پرندی توی مهد ناهار چی خوردی ؟ گفت : آآه . پرندی خوب خوابیدی ؟ گفت : آآآآه.  دیبا هم توی این فاصله ضعف کرده بود از خنده و قبول کرد که پیش من بمونه. شب می خواستم برم خرید گفت منهم باهات میام. گفتم باش خونه چمدونت رو ببند و کیسه لباسهای جدیدشون رو گذاشتم براش. وقتی برگشتم دیدم تمام لبهاسهاشو مرتب داخل چمدون گذاشته ولی لباسهای پرند اونجا ولو است .گفتم چرا لباسهای پرند رو جمع نکردی ؟ گفت آخه این چمدون مال من بود .مال پرند مشکیه !!!!!

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

/ 29 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یک مامان

سال نو مبارک[قلب]مشهد خوش بگذره.دختر شیرین زبونم رو ببوس .برای همتون بهترین ها رو آرزو می کنم[ماچ]

یک مامان

سال نو مبارک[قلب]مشهد خوش بگذره.دختر شیرین زبونم رو ببوس .برای همتون بهترین ها رو آرزو می کنم[ماچ]

یک مامان

سال نو مبارک[قلب]مشهد خوش بگذره.دختر شیرین زبونم رو ببوس .برای همتون بهترین ها رو آرزو می کنم[ماچ]

محیا

[ماچ][ماچ][ماچ] عیدتون مبارک[ماچ]

نسیمه-مامان آرتا

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست و هوا پر شد از بوی خدا.همه جا آیت اوست دیدنش آسان است .سخت انست نبینی اورا (بهارتان سبز)[گل][گل][بغل] با آرزوی بهترینها برای شما و خانواده عزیزتان[دست][هورا]

نسیمه-مامان آرتا

سلام سلام خوب و روبه راهید؟کجاها هستید/؟خیلی بهتون خوش بگذره[بغل][گل]

مامانی وروجک

سلام سال نو مبارک[گل] سالی خوب همراه با شادی و سلامتی براتون آرزومندم[قلب][بوسه]

مامان نورا

مامان دیبا و پرند جون سال نو مبارک ...امیدوارم تا حالا دیبا جون رو دیگه از انتظار در اورده باشین و به مشهد رسیده باشین ...اگه اینطوره زیارت قبول ...سالی پر ازشادی و موفقیت و سلامت و ایمان براتون ارزو می کنم ... هرجا هستین سال خوب و لحظات خوشی رو پیش رو داشته باشین ...