ضربه فنی

سلام

دیشب دیبا تو حال و هوای خودش بود و داشت زیر لب غرغر می کرد چون قبلش سر شام نخوردنش با هم دعوا کرده بودیم . یک مرتبه پرند با صدایی بلند تر از دیبا شروع به داد و بیداد کرد. دیبا کاملاٌ شوکه شده بود و به پرند گفت : ساکت باش صداتو همسایه ها می شنون . پرند هم که منتظر همین بود که یک نفر تحویلش بگیره آروم شد و شروع کرد به خندیدن. ولی جالب بود که دیبا دیگه غر نزد و سریع اومد و شام خورد.  پرند حسابی قلدر شده و فکر کنم به زودی جلوی خیلی از لوس بازیهای دیبا را بگیره.

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی)

فال حافظ امروز

شاه شمشمادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان 

/ 6 نظر / 4 بازدید
پروانه

خوب شايد غذا خوشمزه نبوده شوخي كردم.

مامان ارغوان

از تبريكتون خيلي خيلي ممنون. خدا قوت با اين دو تا خانوم خوشگل چه مي كني

مامان اکرم

ای جونم پرندک نازم. عکسشونو نمی ذاری مامانی؟