تاثيرات پرند بر ديبا

از روزی که پرند به دنیا اومد دیبا یکباره بزرگ شد و کلی اخلاق و رفتارش تغییر کرد. مثلا ما برای پرند پستونک گرفته بودیم که وقتی گریه کرد ارام بشه اما پرند لب به پستونک نزد . یک شب که در حال تعویض پرند بودم و اونهم به شدت نعره می کشید آقای پدر دوید و رفت پستونک را آورد اما همینکه خواست به پرند بده دیبا پرید و ازدستش کشید و گذشت دهنش . پرند جیغ می کشید و من و آقای پدر قهقهه می خندیدیم دیبا هم سخت مشغول خوردن پستونک بود24.gif. راستی چند روزه که دیبا از لپش خسته شده 14.gif کسی راه حلی برای رفع این مشکل داره ؟

خداحافظ تا بعد . به قول دیبا : بیا علی (یا علی )

/ 0 نظر / 6 بازدید