پبرزنه

سلام

چهارشنبه درب و داغون رفتم که بچه ها رو بگیرم. خاله زیور جلوی در ایستاده بود و بهم گفت بچه ات ا.ب.ت.ک.ا.ر به خرج داده . گفتم چطور ؟؟؟ گفت آخه شیر کاکائوشو ریخته بود روی زمین بعد با جورابش تمیز کردقهقهه

جمعه ساعت ۶ صبح از خواب پرید و ما رو هم از خواب پروند که من خواب بودم پیرزنه اومده منو قلقلک داده. حالا این قضیه ادامه داره و تا همین امروز صبح من و دیبا و باباجون و پیرزنه کلا سرکار هستیم. نگران

پرند یه کانگورو بادی داره که کلی با هم جور هستند. توی آشپزخونه داشتم کار می کرد کانگورو رو آورده بود که منو بخوره . کلی سر به سرش گذاشتم. داشت شیر و بسکوییت می خورد دیبا هم گفت که من می خواهم . با قاشقش می کرد توی دهن دیبا و برای افزایش جذابیت می گفت هاااااااام. تشویق

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

گفت بازآی که دیرینه این درگاهی

 

/ 9 نظر / 5 بازدید
لیلی مامان یونا

سلام ای جانم مبتکر کوچولو. حالا با جوراب خیس چه ابتکاری کردی که خشک بشه قربونت بشم[بغل][ماچ]

پرستووو

من باید پرندی رو بخورم هاااام [نیشخند][نیشخند][نیشخند][ماچ]

ننه گلي

سلام دوستم تا جورابه خیس بود پیرزنه رو پاک می کردی[نیشخند] راستی دیبا هااااااام کرد شیر و بیسکوییتو یا مجبور شدی زمینا رو پاک کنی؟