نماز

سلام

دیشب دایی جون اومده بود خونه ما. وقتی که داشت بلند بلند نماز می خوند دیبا رفته بود و بهش می گفت داری با کی صحبت می کنی ؟24.gif

خداحافظ بیا علی ( یا علی ) 

فال حافظ امروز

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

کز بحر جرعه ای همه محتاج این دریم

/ 0 نظر / 4 بازدید