كارت سوخت

سلام

ما هنوز براي ماشين باباجون كارت سوخت نگرفتيم . ديروز توي خيابون مي رفتيم از جلوي يك بانك رد شديم . ديبا گفت : مامان كارت سوخت را بايد بزنيم توي دستگاه بانك ملت و بعد دربياريم. بچه ام حسابي درگير شده.

ديشب از من مي پرسيد : مامان حسين و اگلفضل (ابوالفضل ) كجا رفتند ؟ 

گنجشكها هم دوباره برگشتند و همچنان به كتابهاي باباجون نوك مي زنند. شنيدم اين دوستاي خيالي در واقع فرشته هاي نگهبان بچه ها هستند كه توي سنين كودكي بچه ها توانايي ديدنشون را دارند.

خداحافظ بياعلي ( يا علي )

فال حافظ امروز

دل ما به دور رويت زچمن فراغ دارد

كه چو سرو پايبند است و چو لاله داغ دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید