نفس

سلام

ديبا به خلال دندون ميگفت : نفس . بعد از اينكه كلي باهاش كار كردم گفت : خاله دندون!!!21.gif

دخترم به كابلهاي برق مشكي ميگه : طولاني!!!!!24.gif

صبح از خواب بلند شده بود حسابي عصباني بود. براش خوندم روزگار روزگار طلاي روزگاري . سرم داد زد طلاي روزگار نخون پرندي بلند شو بخون !!!!!۱14.gif

ديروز رفته بوديم روي بالكن تا لباسها را پهن كنيم. بچه يكي از همسايه ها صداشو بلند كرده بود و مي گفت : گ...گ...گ... ديبا هم از اين ظرف مي گفت : د.....د...د... باز دوباره بچه از اونطرف صدا مي كرد. هرچه به ديبا مي گفتم ماماني تو بزرگ شدي اين صداها چيه بلند بلند مي خنديد. حسابي ياد كوچولوييهاش افتاده بود.48.gif

خداحافظ بياعلي( يا علي )

فال حافظ امروز

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم

فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
پروانه

خاطرات خيلی بامزه ای موقع خوندن کلی خنديدم. معلومه که حسابی باهاشون کيف می کنی. بچه ها واقعا دنياشون خيلی ساده و پاک.

پروانه

راستی ورودت رو به جمع بلاگ نويسان تبريک می گم.