نه !!!!!!

سلام

این روزها همه چیز نه است .

  • دیباجون غذا می خوری ؟ نه
  • دیباجون این لباسو می پوشی؟ نه
  • دیبا جون بریم مهد ؟ نه
  • دیبا جون از مهد بریم خونه ؟ نه

چند وقتی بود صبحها که دیر آماده می شد بهش می گفتم دیبا زود باش اگر دیر برم رئیسم دعوام می کنه. پریشب که رفته بودیم دکتر یک مرتبه رئیسم و کوچولوشون هم اومدن همون دکتر . منهم ایشون را به دیبا معرفی کردم . دیروز صبح که از خواب بلند شده بود صداشو کلفت کرد و گفت : خانم .... چرا دیر اومدین ؟؟؟؟ و تند آماده شد که برویم. خدا را شکر کردم گفتم کاشکی زودتر تورو با رئیسم آشنا کرده بودم. اما به هر حال مشکل ما ادامه داره . دیروز نمی خواست از مهد بیاد خونه و تا خونه کلی مراسم آبغوره گیری داشتیم. با یک روانشناس صحبت کردم . گفت تا ۳ سالگی این وضع ادامه داره و مسئله کاملا طبیعی است و برای دیبا هم به دلیل حضور پرند ممکن است شدیدتر باشد. خدایا به ما کمک کن این بحران را به زودی پشت سر بگذاریم.

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی )

فال حافظ امروز

دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده

صدماه رو ز رشکش جیب قصب دریده

/ 2 نظر / 5 بازدید
آرزو (مامان آرش وروجك)

من هم همين مشكل را با آرش دارم. صبحها اگه بيدار باشه و بخواد جدا باشه بهش ميگم اگه نرم اداره رئيسم دعوام ميكنه؟!! دوست داري ماماني دعوا بشه؟! بعضي وقتها: نه بعضي وقتها: بله

ليلی

سلام گلم يونای فسقلی منم هر روز صبح با گريه ازم جدا ميشه تو اداره همش فکرم پيش اونه. من با اجازه لينکتون ميکنم