لیست خرید

سلام

این روزها خودم باید خرید کنم. دیروز صبح با دیبا لیست خرید رو مرور کردیم و بهش گفتم عصر یادم بنداز که چی باید بگیریم. اونهم با ذوق و شوق گفت باشه. عصر توی ماشین که نشست گفتم خوب باید بریم خرید. دیبا بگو چی باید بخریم. اونهم گفت قفل فرمون !!! گفتم داریم که. گفت خوب ممکنه این قفلت تموم بشه .باید یکی دیگه داشته باشی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! متفکر

در راستای غذا نخوردن دیبا ، اون شب وقتی که فنجون نوشابه اش رو خورد پرند فنجون رو آورد برای من و بهم نشون داد و گفت مامان . دیبا . نوش . خود . ببین ( به زبان بهتر یعنی مامان ببین دیبا نوشابه خورد برو خوش باش ) بغل

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

حال دل با تو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است

/ 8 نظر / 5 بازدید
پرستووو

[قهقهه][خنده]کلمه های پرندی پشت سر هم و برو خوش باش...[نیشخند] به هر حال داشتن قفل فرمون اضافه ضروریه![خنده]

مامان نيروانا

خب راست میگه اگه قفل فرمون نداشته باشی چی؟ یه موقع دیدی این پرند دیبا رو غیرتی کرد و بخورش کرده خدا رو چه دیدی

سحر مامان کیارش

سلام عزیزم[گل] [خنده][خنده][خنده]قفل فرمون در مواقع ضروری ممکنه مورد نیاز قرار بگیره[چشمک][نیشخند][ماچ][قلب][خداحافظ]

آیدا مسروری

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] مردم از دست این فینگیل . ممکنه قفل فرمون تموم بشه؟![تعجب][قهقهه][خنده] راستی بدو بیا قرار قطعی شد .تورو خدا سعی کن بیای ما تا دیر وقت میمونیم .بیای ها...[بغل][قلب] یه کامنت هم بذار که بدونم میای یا نه. مرسی[ماچ][بغل][قلب]

پویان و مامان

ای جون چقدر این خواهر کوچولو نگران غذای خواهرشه عزیزمممممممممم. [بغل][ماچ]