تعطيلات خود را چگونه گذرانديد؟

سلام

تعطيلات خرداد 1384 ديبا تازه 4 ماهش شده بود. واكسنهاشو كه زديم به مدت 10 روز گلاب به روتون شده بود. 10 تا دكتر رفتيم 4 سري آزمايش كامل داديم . كلي آنتي بيوتيك متفاوت خريديم ( ولي هيچ كدومشو نخورديم  ) يك عالمه نذر كرديم . به اندازه مصرف يك سال آبغوره گرفتيم . 10 روز مرخصي گرفتيم و توي خونه مونديم. يك روز صبح از خواب بيدار شد حالش كاملاً خوب شده بود.

تعطيلات حرداد 85 ديبا خانم 1 سال و 4 ماهش شده بود. چند روز بيقرار و بدخلق بود. يك  روز صبح از خواب بلند شد تمام بدنش ريخته بود بيرون . دخترم آبله مرغون گرفته بود. 10 روز مرخصي گرفتم و تو خونه موندم . حلش خوب شد.

تعطيلات امسال هنوز نشده . هفته پيش خيلي بداخلاق و غرغرو شده بود. روز 5 شنبه با تب شديد از خواب بيدار شد . صورتش ريخته بود بيرون . هر چي استامينو فن دادم تبش قطع نشدو دست به دامن شياف استامينوفن شدم. كلي هم نگران كه با وضعيت گلاب به روتوني كه داشت شيافه بيرون نپره . خدا را شكر تبش قطع شد و امروز رفت مهد.

 

در حاشيه :

1-در ضمن اينكه مي خواستم براش شياف بگذارم پرسيد اين چيه ؟ گفتم مي خواهم به پاهات كرم بزنم كه نسوزه . اونهم گير داده بود به بنفشه ( عروسك پارچه ايش ) هم بزنم چون پاهاي اونهم سوخته و من در اين فكر بودم كه بعداٌ اينها را چه طوري از روي بنفشه پاك كنم.

داشت غرغر و ناله مي كرد پرند فكر كرده بود داره باهاش حرف مي زنه و بهش خنديد. ديبا هم كلي عصباني شد و داد زد : پرند حالم خوب نيست . به من نخند . دوستت ندارم . مي گم بابا حالتو بگيره . پرند هم اين بار قهقهه زد.    

خداحافظ بیاعلی ( یاعلی )

فال حافظ امروز

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

/ 3 نظر / 9 بازدید
مامان آرتا

مرسی خانمی به شما هم خوش بگذره من هم از خنده غش کردم چه برسه به پرندی آخی مريضی بچه ها خيلی بده آرتا هم مريضه ديروز باز بردمش دکتر ويروس روده ای و گلاب به روتونه خدا کنه امسال بهتون خوش بگذره با دو تا نازنازيا

مرجان

چه جالب در مورد بنفشه کلی خنديدم آخه ملوسک منم يه بار به عروسکش شله زرد داد و همه جای عروسکشو کثيف کرد من هم انداختمش تو ماشین لباسشوئی