ژوژ لب ( روژ لب )

سلام

دیروز صبح که دیبا را اماده کردم تا به مهد برود در فاصله ای که پرند را اماده می کردم دوتا بمب در اتاقش منفجر کرد یکی کمد لباسهاش بود و دیگری اسباب بازیهاش . که تمام محتویات به کف اتاق منتقل شد . در جواب مواخذه من گفت ژوژ لبمو بده بذارم توی جیبم. من طبق معمول در حالیکه سعی می کردم به شدت خودم را کنترل کنم گفتم مامانی به باباجون بگو . خوب معلومه با اون قیافه های ما دیبا کلی هم از حرف خودش خوشش اومد ولی ما به ضرب شیر کاکائو و چای نبات حواسش را پرت کردیم و بردیمش مهد. آینده اش درخشان است . چون نه من و نه خاله ها و عمه هاش توی این زمینه ها فعالیت نداشتیم.

 خداحافظ بیاعلی ( یاعلی )

فال حافظ امروز

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

/ 0 نظر / 4 بازدید