حسن آقا يا احمدآقا ؟ مسئله این است

سلام

من وسط روزها چراغ خاموش میرم مهد تا دیبا منو نبینه. مربیها از کلمه رمز حسن آقا استفاده می کردند. در یکی از روزها دیبا از مربیشون می پرسه : حسن آقا مامان منه ؟ و بدین گونه بود که از آن روز ما به احمد آقا تبدیل شدیم و معلوم نیست تا کی احمد آقا بمانیم.

یک جمله حکیمانه :

آدم بزرگا میرن دانشگاه ولی آدم کوچولوها میرن مهد.

دیبا تو بزرگی یا کوچولو ؟ من بزرگم ولی پرند کوچولو است. ( تا ما باشیم هی به بچه نگیم تو بزرگی و باید مواظب خواهر کوچولوت باشی )

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

روزگاریست که ما را نگران می داری

مخلصان را نه به وضع دگران می داری

/ 8 نظر / 7 بازدید
مامان اكرم

اوووووووووووول! ماشالله هزار ماشالله! چقدر اين ديبا جونم زبله اي خدااااااااااااااااااااا

ننه گلی

سلام خاله جان مجبورم اعتراف کنم که اصلا به ما فکر نکردی که نيومدی اگر اومده بودی مثل آدم همونجا کنار درياچه می موندم و با سنگ ها سد درست می کرديم! موضوع اينه که در حد کلاس بچه صحبت نمی کنی. آخه خمپاره و سيم خاردار چه ربطی به اوفيليا داره؟ ببخشيد اراجيف بافتم.

ليلی

ماشالله به عسلی باهوش و قشنگ

الهام مامان دل آرام

صبح اومدم ولی کنمتت دونی باز نشد... امان از اين عبارت کوچيک بزرگی که اعصاب منو خرد می کنهمن بچه وسطم يه خواهر بزرگتر و يه برادر کوچکتر دارم...دائم تو خونه مامانم ميگفت:الهام خواهرت بزرگتره....الهام برادرت کوچکتره

مرجان

آفرين به ديبا جون باهوش که زودی تشخيص داده حسن آقا مامانشه

مامان آرتا

آخه بچمون هنوز کوچيکه نازنازی خانم يه مدت به خاطر نبودن دايمی بابايی اونم اسمش حسن آقا بود که خاله زيور میپرسيد