گوشت کوبیده

سلام

در راستای صحبت نکردن پرند توی جمع، رفته بودیم یه جا مهمونی از اول تا آخر سکوت کرده بود فقط یه بار به صاحبخونه گفت بهم خرفوزه بده. تعجبصاحبخونه مات و متحیر مونده بود که پرندی چی می خواهد ؟؟؟؟ بعد از چند بار سوال و جواب بالاخره حالیمون کرد که باباجون خربزه می خوام دیگه .

دیبا از خواب بلند شده بود بهش گفتم چرا دیشب توی خواب ناله می کردی؟ گفت آخه توی خواب کاوس دیدم. خندهخواب

باباجون گوشت کوبیده درست کرد و به دیبا گفت بیا بخور این گوشت کوبیده اصله. دیبا می گفت خوب پس این رو  باید  عصرونه بخورم دیگه الان نباید بخورم. ابله

باباجون براشون میز و صندلی گرفته بود. پرند رفت و کشان کشان یه دونه صندلی دیگه از اتاقش آورد و گفت اینهم باشه برای سپهر ( پسر خاله ).قلببغل

خداحافظ بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

 

/ 18 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راما

[ماچ][قلب][ماچ][قلب]