چادر نماز

سلام

دیشب که رسیدم خونه تا درو باز کرد دیدم یه چادر نماز به بدترین شیوه ممکن سرشه. گفتم سلام مامانی داشتی نماز می خوندی ؟ گفت نه مامان دیدم در می زنند چادر سر کردم بیام ببینم کیه !!!!!!!!!!!!!!!!!( ما خونه آیفون تصویری نداریم و اصلا دیبا از پایین منو ندیده بوددروغگو )

دیشب ساعت ۱۱ به زور چراغها رو خاموش کردم و خودم رو زدم به خواب. دیبا شروع کرد به نق زدن که برام قصه بگو و پرند هم نق می زد که کتاب بخون . منهم به شدت مقاومت کردم. پرند ساکت شد و کنارم دراز کشید ولی دیبا هنوز نق می زد. دیگه کم کم حوصله پرند داشت سر می رفت بهش گفت مامانی آبیده ( خوابیده ) و در اینجا بود که دیگه دیبا ساکت شد و بالاخره خوابش برد.  خمیازه

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ  امروز

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پریسا مامان نازنین

قربون چادر سر کردنش برم بچمون مسلمون دیگه [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

خاله منصوره

یادت باشه وقتی بزرگ شد حتما براش یک چادر عربی با پوشیه بگیرم [چشمک] دلمون یک ذره شده برای این فرشته ها کی بیایم مهمونی[سوال]

سروین

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

سروین

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

سروین

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

پویان و مامان

آفرین به این دختر نجیب و باحیای آفتاب مهتاب ندیده. [بغل]

نوشین مامان هستی

قربونشون برم عسل خانوما رو[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

راما

قربون این چادر سر کردنش مامانی از اون لپای خوشگلش یه بوس جای من بکنید

زمانه مامان پرهام

سلام خانمی وای چند تا پست این وروجکها را نخونده بودم کلی انرژی گرفتم. ببوسشون که کارهای هردوشون خیلی شیرین و بامزه است[ماچ]