سر کاریم

سلام

دختر ما خیلی بد غذا می خوره . تازگیها یک شیوه جدید اختراع کردم . هر لقمه که بهش می دم میگم این لقمه مال این دوستت است. اون مال اون یکی . از قضا یک دوقلو دارن که توی کلاس پرند هستند و من خیلی به اونها کد می کنم. حسین و اگلفضل ( ابوالفضل ) . اولین لقمه که مال حسین است وقتی بخوره ناگزیر باید لقمه بعد را هم بخوره چون مال اگلفضل است و ناراحت میشه که دیبا نخورش. چند روز پیش دیر اومدیم خونه و من فرصت کافی نداشتم که سر ساعت همیشگی به دیبا غذا بدم. بچه ام گرسنه شده بود و اومد توی آشپز زوده ( آشپزخونه ) و گفت : مامان از اگلفضل چه خبر؟؟؟13.gif  من چند لحظه متحیر موندم و بعد تازه دو ریالیم افتاد که بچه گرسنه است و با سرعت مضاعف براش غذا آماده کردم.

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

/ 0 نظر / 5 بازدید