جملات قصار

سلام

امروز چند تا جمله كليدي را معرفي مي كنم كه به تكرار توسط ديبا استفاده مي شه .

۱- مامان منو ولش كن ( معني و مفهوم آن اين است كه مامان بگذار هر كار مي خواهم انجام بدهم و اينقدر از پشت منو نگير )

۲- اگه من بگذاري زمين خستگيم مي ره ( اين جمله شبها و قتي كه مي گذارم روي پاهام تا بخوابه استفاده مي شه و معني و مفهوم آن اين است كه اگه منو بگذاري زمين خواب از سرم مي پره )

۳- چقدر منو اذيت مي كني از دست تو چكار كنم  ( وقتي كه شبها بايد دارو بخوره و دندوناشو مسواك بزنه)  

خداحافظ بيا علي ( يا علي )

فال حافظ امروز

ببرد از من قرار و طاقت و هوش

بت سنگين دل سيمين بناگوش

/ 0 نظر / 6 بازدید