ديگران ( the others )

سلام

فیلم دیگران با بازی نیکول کیدمن را حتما دیدین. من هنوز هم بعد از اینکه چندین بار دیدم به صحنه اون پیرزنه که می رسه ناخودآگاه نعره می زنم. اینو داشته باشین تا بعد.

چند شب پیش داشتم برای دیبا قصه بهار را می گفتم . پشت اتاق خواب ما یک خونه است که حیاط بزرگی داره . به دیبا گفتم  بهار که بیاد صبحها گنجشکها میان بالای درختها و با جیک جیکشون می گن دیبا جون صبح شده باید بیدار بشی. موضوع تمام شد و دیبا خوابید. فردا شبش که دوباره داشتم می خوابوندمش یک دفعه به پشت سر من اشاره کرد و گفت مامان گنجشکها را ببین. به قدری این حرفو جدی زد که من برگشتم پشت سرم ولی چیزی نبود !! دوباره گفت مامان گنجشکها دارند به کتابهای بابا نوک می زنند نکنه کتابها خراب بشوند. من هم از ترس بابا را صدا زدم اونهم با شوخی و خنده موضوع را رد کرد. اما از اون شب هر وقت می خواهم دیبا را بخوابونم با من درباره گنجشکهای روی کتابخونه صحبت می کنه . من به شدت یاد فیلم دیگران می افتم. خدا بخیر کنه.

بیا علی ( یا علی )

/ 0 نظر / 8 بازدید