چوپان

سلام

امروز صبح دوباره وقتی که می خواست از خونه بره بیرون شلوارشو گذاشت توی جورابش. باباجون هم شاکی شده بود و می گفت تو رو نمی برم. اینهم اشک می ریخت که من باید اینجوری برم. بهش گفتم مگر تو چوپانی که می خواهی اینجوری بری ؟ گفت آره. گفتم پس گوسفندات کو ؟ به پرند اشاره کرد و گفت این. حالا پرند کلی هم تیپ اسپرت زده بود با بلوز آبی و شلوار جین و یک کلاه بنفش چپه هم روی سرش بود و کلی لعبت شده بود. بغل گفتم الان از خونه بری بیرون همسایه ها گوسفنداشون رو می دهند به تو می گویند ببرشون صحرا. اونوقت چکار می کنی ؟ گفت خوب همینجا میارمشون. گفتم پس علفهات کو ؟ گفت همینهاست ( اشاره کرد به مدادرنگیهاش روی زمین ). کم اوردم گفتم بریم پایین . رسیدم توی حیاط گفتم شلوارت خاکی شده پاچه هاشو تمیز کن. تا شروع کرد به تمیز کردن گفتم بدو که مورچه نره تو شلوارت. اونهم دوان دوان دوید و پرید توی ماشن و خدا رو شکر به خیر گذشت.

دیروز رفتند پارک .توی راه پله ها به دوستاهش گفته مامانم گفته دوتا پله آخر رو بپرین. همگی شروع کردند به پریدن و جیغ خاله مریم بیچاره رو درآوردند. امروز کلی از دستش شاکی بود. نمیدونم این شیطونیهاش به کی رفته ندارین توی اطرافیان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شیطان

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

ساقی بیا که شد قدح لاله پر زمی

طامات تا به چند و خرافات تا به کی

/ 15 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پویان و مامان

[خنده] گر چوپا تو باشی منم می گم بعععععععع بعععععع [بغل]

پروانه

مي خواي من بگم شيطونيهاش به كي رفته [نیشخند] نه بابا منظورم خودت نيستي كه [شیطان]

الهام مامان دل آرام

الهی بگردم ..تو هم چقدر بساط داری صبح ها برای لباس دیبا...چه حرفایی می زنه بلاچه[تعجب]

سارا

[قهقهه][قهقهه] قربون اون چوپون بلبل زبون و ببعی کپل خوش تیپ برم[ماچ][خنده][خنده] آخرش من به خاطر این کلمات قصار بچه های شما از شرکت اخراج میشم. میگی نه؟ ببین...[نیشخند] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

مامان پرنیان

همیشه از دسته حرفها و کارهایه این عسلی من ریسه میرمممممممممممممم

مامان نازنین

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]اون شیرین زبون ناز و شیطون و اون لعبت خوشتیپ رو ببوس [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]