شیر کاکائو

سلام

امروز صبح تا آماده بشوم دیبا رفته بود و کنار پرند دراز کشیده بود و داشت شیر کاکائو می خورد. پرند تازگیها مفهوم خوراکی را درک می کند و شیشه شیر دیبا را که می بیند کلی دست و پا می زنه.  یک لحظه بهشون سر زدم دیدم با هر قلپ شیری که دیبا می خوره پرند یک دور زبانش را در می آورد. دیبا هم که حس کرده بود پرند دلش می خواهد داشت شیشه را می برد طرف دهان پرند که منو دید و به خوردنش ادامه داد. پرند هم انگشت شستشو برد توی دهانش و مشغول مکیدن شد. فکر می کنم از یک سال  دیگه باید دائم به پرند بگم نخور و به دیبا بگم یک خورده غذا بخور

دیروز دیبا باز صورتش ریخته بود بیرون . صبح بلند شدم و برای مهدش هندوانه گذاشتم. نتیجه اینکه رفته بود توی کلاس پرند و به بچه ها در خوردن میوه هاشون کمک کرده بود و بعد برگشته بود توی کلاس و هندونه های خودش را خورده بود. بچه ام حسابی رژیمشو رعایت می کنه.

خداحافظ بیا علی (یاعلی)

فال حافظ امروز

مانگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

/ 2 نظر / 3 بازدید

الهی من قربون دیبا بشم با اون استخونهای بیرون زده و قربون پرندی بشم با اون گوشتهای طبقه طبقه

مامان آرتا

عسلم پرنديو بگو اندازه اينا بشه و شيطونی کنه غذا بخوره ... الهی زند باشن هر دو تا نازنازيا