آموزش

سلام

يك سيستم آموزشي به نام تراشه هاي الماس گرفتم كه ادعا كرده با استفاده از اون بچه مي تونه بخونه . ديروز اولين كارت را به ديبا نشون دادم كه مامان بود. داشت بازي مي كرد كه كارت را بهش نشون دادم و گفتم ديبا اينجا نوشته مامان . كارت را از من گرفت خنديد گفت نوشته تو ؟ گفتم آره . كارت را بوسيد و گفت دوستت دارم. حسابي حالي به حالي شدم و حسابي بوسيدمش.

هر روز وقتي نزديك خونه مي رسيم پول در مي آورم و به ديبا مي دهم و ميگم بده به آقاي راننده اونهم بدون استثنا به راننده ميگه بگير!!!!! هزار بار هم بهش تاكيد كردم كه بايد بگويي بفرمايين . معمولاٌ چون پول خرد ندارم راننده بايد مابقي پول را به ما برگردونه. چند روز پيش ديبا قبل از اينكه پول را بده به راننده گفت پول داري به من بدهي ؟ راننده هم خنديد و بهش مابقي پول را داد. ديروز پول خرد داشتم و همان مبلغ مورد نظر را بهش داد وقتي پول را به راننده داد برگشت و بهش گفت به من پول بده !!!!! من فقط نفهميدم چطوري ديبا را از ماشين كشيدم بيرون.

خداحافظ بياعلي( ياعلي ) 

فال حافظ امروز

گفتم كي ام دهان و لبت كامران كنند

گفتا به چشم هرچه تو گويي چنان كنند

/ 1 نظر / 8 بازدید
ناهيد

پسری دو خط سیاه موازی روی تخته کشید . خط اولی به دومی گفت : ما میتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم ! دومی قلبش تپید و با صدایی لرزان گفت : بهترین زندگی ... در همان لحظه معلم بلند فریاد زد : هیچ گاه دو خط موازی به هم نمی رسند و بچه ها هم تکرار کردند : دو خط موازی هیچ گاه به هم نمیرسند ، مگر اینکه یکی از آن دو برای رسیدن به دیگری خود را بشکند ... شما را به دادگاه خواهند کشید ، شاید به حبس ابد محکوم شوید ! جزئیا ت جنایت معلوم نیست هنوز ؛ اما اثر انگشتتون رو روی قلبی شکسته یافته اند ...وبلاگت خيلی زيباست. موفق باشی. به من سر بزنی خوشحال ميشم.