شباهت

سلام

دیبا نشسته بود و داشت بستنی می‌خورد یه مرتبه خیلی متفکر نگاه کرد به باباجون و گفت میدونی من کپ cope تو هستم. تعجب بعد حس کرد شاید من ناراحت شدم گفت پرند هم کپ توست مامان. قلب

پرند رفته به باباجون میگه من کیفی می خوام. اونهم میپرسه چی ؟ پرند: کیفی. بالاخره متوجه شدیم بچه کیوی می خواسته.

داشتند با هم کتاب اولین تجربه‌های من رو می‌خوندند. توی بعضی از جلدهای این کتاب توی هر صفحه یه دونه اردک کوچولو هست که باید پیداش کنند و کلی جذابیت داره براشون. دیبا نشسته بود و از پرند می‌پرسید که اردکها کجا هستند. بعد از چند لحظه اومد و گفت مامان ماشاا... ه پرند همه اردکها رو پیدا کرد. توی یکی از بخشهای کتاب که در رابطه با دکتر رفتن هست صفحه آخرش یه تصویر داره که مامان خانواده روی صندلی ولو شده و بچه ها هم دورش رو گرفتند در حالیکه یکی دستش باندپیچی هست و یکی گلو درد داره و یکی هم واکسن زده. پرند به محض اینکه این صفحه رو دید یک مرتبه گفت مامان کتابم. من با تعجب دوباره دقت کردم . دیدم روی پای این مامان خانم کتاب «مامان بیا ج.ی.ش دارم» هست و جالب بود با اینکه من این تصویر رو قبلا هم دیده بودم ولی هیچ وقت اینقدر دقت نکرده بودم.

خداحافظ بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

دارم امید عاطفتی از جانب دوست

کردم جنایت و امیدم به عفو اوست

  

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
دختر پرتقالی

من چه قدر باید یادآور بشم که بچه های تو با هوشند!!![شیطان] ضمنا به دیبا هم بگو یه آدم یاحال تر پیدا کنه واسه کپ بودن. مث من که کپ آقای چیییییییز ام. ضمنا اون کتابو و اون کشف رو قبل از پرند ننه نسیم هم انجام داده بود و با توجه به یکی بودن سطوح آی کی یو خیلی پرند نبوغ نزده[ابله]

مامان دل آرا

مامان مهربون خدا براتون حفظشون کنه این دو عسل خوش زبونو[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][بغل]

ننه گلی

سلام دوستم چطوری؟ همیشه فکر می کردم دیبا دانشمند میشه پرند عین خودت میشه ولی حالا مطمئنم که دیبا مکتب دار میشه پرند دانشمند خدا حفظشون کنه[گل][قلب]

ثمانه مامان مهدیار

ای جونم... قربون معرفتش[ماچ] فامیل بابایی و خودم رو حسابی مزین کرده این سری[گریه]