از کجا امده ام ؟ آمدنم بهر چه بود؟

سلام

خاله کوچیکه با دیبا وارد یه بحث فلسفی شدید شده بود. ازش پرسید وقتی توی دل مامانت بودی اونجا چطوری بود ؟ دیبا گفت تاریک بود 13.gif. پرسید چه صدایی می اومد ؟ گفت صدای روح 07.gif میومد. خاله پرسید دیگه چه صدایی بود ؟ دیبا جواب داد یکی می گفت جییییییییییییش 24.gif

دیبا داشت تلویزیون نگاه می کرد منهم از فرصت استفاده کردم و یه لقمه براش درست کردم و دادم دستش که بخوره . اونهم یه گاز می زد و فراموش می کرد که بخوره. یک لحظه دیدم پرند رفته کنارش به شدت داره خودش رو به لقمه می رسونه . دیبا متوجه شد و بهش داد. پرند هم نامردی نکرد تا نصف لقمه دهنش رو باز کرد و یک گاز اساسی گرفت. ما هم اینجوری بودیم. 24.gif

عمه کوچیکه زنگ زده بود و به باباجون گفت که میخواهد با دیبا صحبت کنه. دیبا هم در اوج تحویل گفت بهش سلام برسون !!!!!( چرا به من چپ چپ نگاه می کنید مگه من مقصرم ؟؟؟)

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

ای که برماه از خط مشکین نقاب انداختی

لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی

/ 10 نظر / 5 بازدید
ننه گلی

سلام دوستم بالاخره من يه جا اول شدم خداوکيلی چقدر زمان گذاشتی به جا گفتن اين سلام برسونو بهش ياد بدی؟

مريم پاييزی

فقط می گفت جييييييييييش يا شيرم ميخواست ؟ اونوقت فقط به فک و فاميل بابا سلام ميرسونن ديگه نه ؟

پرستووو

پرندی رو ايول ... يکی ميگفت جيييييش يا صداش ميومد ؟ ... ما که بايد سلام پدر رو به عمه برسونيم!!!!

آي تك

الهي فداي شما دو تا بشم منننننننن[قلب][قلب][قلب]

[نیشخند][قهقهه]

ونوشه مامان سارا

[نیشخند][قهقهه]