Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

سفر

سلام

در راستای برنامه ریزیهای ما برای سفر ، دیگه به این نتیجه رسیدیم که امساله رو  عید بریم مشهد!!!! ولی پرند دیشب گفت میتونیم با یه قطار طولانی بریم « قش» (قشم) و کلی هم از مزایای اونجا تعریف کرد که خیلی خوب هست و کلی هم اسباب بازی داره.

جلوی در خونه پرند داشت از یکی از همکلاسیهاش تعریف می کرد بعد دیبا پرسید که این دوستت دختره یا پسره؟ پرند هم در کمال خونسردی گفت : متوسطه!!!!!!

دیروز براشون کارتون باربی و ١٢ پرنسس رقصنده رو گرفتم که اینقدر کارتونهای خشن نبینند. نتیجه عالی بود: پرند بعد از دیدن ۴ دقیقه از فیلم خوابید و دیبا هم کلا دچار افسردگی شد از این همه هیجان کارتون!!!!! لاک پشتهای نینجا بهتر بود حداقل یه جنبشی می کردند

خودم نوشت: چقدر خوبه آدم کاری دستش نباشه و ساعت ٢.۵ بره خونه. عجب آرامشی دارم و چقدر به کارهای عقب افتاده ام رسیدم. مرسی از محبت همه دوستان. ما همچنان خوبیم.  

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند