Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

صدساله

سلام

در ادامه فعالیتهای بهداشتی - نظافتی ، دیروز پرند لیوان چای باباجون رو از جلوی رویش برداشت و گفت صدسال از من بزرگتری اون وقت من باید این لیوان رو از جلو دستت بردارم؟؟؟

پرند می زد توی سر دیبا که چرا موسیقی کار نمی کنی؟ ببین آندیا دفتر قدیمیش تموم شده داره توی دفتر جدید آهنگ عروسک رو یاد می گیره بعد تو اینقدر ازش عقب هستی؟؟؟؟

دیروز  دیبا طبق معمول مشغول کشیدن نینجاها بود. بعد گفت مامان من اینها رو نقاشی می کشم بعد تو بنویس که کتاب درست کنیم و بریم با هم با فکس کتاب چاپ کنیم!!!!!! ( حداقل تیراژمون هم ٢٠٠٠ تاست. از همین الان ثبت نام کنید که تموم میشه هااااااااااا!!!) 

دوشنبه دیبا با هیجان اومد و گفت مامان تکلیف دارم بعد چون رومینا نیومده بود خاله اکرم تکلیف رومینا رو داده که پرند انجام بده. دیگه امروز تکلیف برای پرند چاپ نمی کنم!!!! حالا این تکلیف رو که پرند انجام داد باید ببریم مهد بدیم به خاله؟؟؟؟؟

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

صلاح از ما چه می جوی که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۱۱/٩ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند