Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

در خانه

سلام

خدا رو شکر تب دیبا قطع شده ولی هنوز داره برای سرفه دارو می خوره ترجیح دادم امروز هم خونه بمونیم.تا حسابی روبه راه بشه. ( یکی منو ببره سرکار) . تا حالا ۵ قسمت زی زی گولو رو دیدیم با همین سرعت بریم تا آخر وقت امروز هر ١٢ تا رو دیدیم.

به پرند گفتم موهاتو شونه نزنی میریم کوتاه می کنیم. گفت نه کوتاه نکن چون توی مهد هرکی موهاش بلندتره مامان میشه. اگه موهای من کوتاه بشه مامان نمیشم.

دیبا گفت مامان وقتی که بزرگ بشم که بتونم برم دنبال پرند و تنهایی بیارمش خونه اون وقت میشه لباسها رو اتو بزنم؟ گفتم آره. پرند گفت تو و مامان و بابا تا اون وقت مردین. فقط من زنده ام و من لباسها رو اتو می زنم.

این شبها که دیبا تب داشت توی خواب که هذیان می گفت تمام مدت با پرند صحبت می کرد. جالبه که کابوس پرند توی خواب هم دست از سر دیبا بر نمیداره!!!!!!!!!! یاد وقتی افتادم که پرند دنیا اومده بود و دیبا هر روز صبح که از خواب بلند می شد اولین سوالش این بود که نی نی هنوزم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل زتنهایی به درد آمد خدا را همدمی

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند