Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

قربان

سلام

دیروز دیبا «ف» یاد گرفته بود و داشتیم با هم مرور می کردیم که چه چیزهایی با «ف» شروع میشه. ضمن کلماتی که گفت یکیش هم فردوسی بود. پرسیدم فردوسی کیه؟ گفت همون آقایی که یه عالمه برامون شعر می خونه!!!!!!!!!!!!!!!!

یه سوء تفاهم برای دیبا پیش اومده و اونم اینکه فکر می کنه وقتی میگن بله قربان منظورشون از قربان اسم یه نفر هست. در ضمن خاطره تعریف کردن می گفت مامان این قربانشون هست که میگه پ.در س.وخته یادت هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پرند گفت : مامان پارسا یه ده بیست سی قشنگی می خونه برات بخونم؟ گفتم آره. شروع کرد: ده- بیست- سی- چهل -پنجاه- شصت- هفتاد- هشتاد- نود- صد - پ.در سگ - یکی تو گوش بابام زد . منکه کلی لذت بردم از این شعر.شما چطور؟؟؟؟؟

توی کلاس ژیمناستیک پرند با یکی از بچه ها به هم خوردن و خون دماغ افتاده بود. کلی گریه کرد و ترسید.

خداحافظ  باعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

ای که در  کشتن ما هیچ مدارا نکنی

سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۸/٢٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند