Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

هم قد

سلام

دیروز دیبا یه ظرف ژله آورد خونه و تا پاسی از شب ما مشغول رستوران بازی بودیم. هر یک ربع یک بار باید می رفتم سر میز و منو می دیدم و این دوتا هم برام میز می چیدند. منو آبکیها رو هم باید می دیدم و انتخاب می کردم خدا رو شکر وقتی باباجون اومد دیگه اون مشتری شد و من یه نفس به راحتی کشیدم.

خاله اقدس گفت که به دیبا گفته باید شیر بخوری چون تا سال آینده پرند از تو بزرگتر میشه. دیبا هم با کمال اعتماد به نفس بهشون گفته که این اتفاق نمی افته چون پرند دوسال از من کوچیکتره و به هیچ عنوان از من بزرگتر نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!١

داشتند نوشابه می خوردند دیدم که فنجونهاشون رو نزدیک هم گرفتند و هی به هم می زنند. گفتم دارین چکار می کنین؟ گفتند مثل توی فیلمها داریم نوشابه هامون رو قد می گیریم!!!!!!!!!!!!! کلی توضیح دادم که به نظر ما که توی ایران هستیم این کار جالب نیست ولی یه علامت سوال گنده توی صورت  هرکدومشون بود که چرا قد گرفتن نوشابه کار بدیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عارف از خنده می در طمع خام افتاد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۸/۱۸ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند