Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

مانکن

سلام

دیروز رفته بودیم خرید. توی فروشگاه لباس مردونه دیبا یک مانکن فوق العاده بی ریخت را دیده بود و حسابی گیر داده بود.

  • مامان چرا موهای این آقا خیسه ( موهاشون معمولا سیخ سیخ و بدنماست) ؟ رفته حمام روسری نپوشیده به مامانش هم اجازه نداده که موهاشو سشوار بکشه
  • مامان چرا جوراب نپوشیده؟ چون گرمشه 
  • مامان چرا بدون کفش ایستاده ؟ خونه خودشونه
  • مامان این کیه ؟ عروسکه
  • چرا اینجوریه ؟ نمی دونم مامان
  • مامان این آقاهه داره چکار می کنه ( یک نفر داشت ویترین می چید ) ؟ از خودش بپرس
  • آقا داری چکار می کنی ؟ حالت خوبه عمو 

مامان بریم دیگه . آقا بای بای و بدین شیوه بود که دختر مون را از فروشگاه کشیدیم بیرون .

خداحافظ بیا علی ( یا علی )

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٤/۱۱ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند