Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

شست پا

سلام

پرند جونم ۲ تا مهارت جدید پیدا کرده . دیشب برای اولین بار بهش سوپ دادم. دهانش را باز کرد ۱ قاشق سوپ را خورد و بعد در نهایت ناباوری تمامش را بالا آورد و بدتر از اون شست پاشو کرد توی دهانش و شروع کرد اون را مکید. یعنی حتی سوپ من به اندازه شست پاش هم خوشمزه نیست ؟؟؟ این بچه ها خیلی اعتماد به نفس من رو در زمینه آشپزی بالا بردند.  

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٤/٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند