Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

نقشه

سلام

دیبا گفت مامان توی مهد قبلی ، ظهرها که نمی خوابیدم با مانی برای پرند نقشه می‌کشیدیم!!!! گفتم یعنی چی؟؟ پرند با غصه گفت ببین برای من نقشه می‌کشیدند. دیبا گفت مامان با مانی فکر می‌کردیم اگه پرند افتاد توی آب چه طوری بریم نجاتش بدیم!!!!!!!!

فرقی نداره که شبها دیبا کجا بخوابه. چون هر ساعتی که چشمهامو باز کنم می‌بینم مثل موش اومده و کنارم خوابیده. همیشه هم مثل ارواح سرگردان بالشت و ملافه به دست در حال چرخیدن هست. دیشب بهشون گفتم اگه تا یه هفته هر شب توی تختتون بخوابید و صبح هم از توی تختتون بلند بشین یه کادو پیش من دارین. بعد به پرند گفتم کادو چی می‌خوای؟؟ گفت برامون یه سوسک مرده بگیر که واقعی نباشه!!!!!!!

داشتند برای خودشون با ملافه و روبالشتی چادر می‌زدند. بعد دیدم دارند کارهای عجیب و غریب می‌کنند. گفتم چکار می‌کنید؟ گفتن: این حرکت رمزمونه. اسم رمزمون هم «گا گ گو» هست ( تحت تاثیر باشگاه سری فرانکلین!!!!)

خودم نوشت: خروسه رفته بدون اینکه با ما هماهنگی کنهابله. امروز خواب موندم و ساعت ٨.۵ رسیدم شرکتزبان!!!! 

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنین روز غلامست

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/٥/٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند