Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

جدی

سلام

روز زن و روز مادر بر همه زنان و مادران سرزمینم مبارک مخصوصا مامانم، مامان باباجون،خاله مریم، خاله دلارام ، خاله لیلی و خاله سمیرا.

دیبا توی تلویزیون غرق شده بود. باباجون از اینطرف یه کوسن بهش پرت کرد. دیبا محل نداد. دوباره باباجون یه کوسن دیگه پرت کرد. دیبا برگشت و گفت ببین من دیگه بزرگ شدم و خیلی جدی هستم. از این شوخیها خوشم نمیاد!!!!!!!!!!!!!!!!!! باباجون هم در کمال خونسردی بهش گفت جدیتو بخورم!!!!!!!!!

به دیبا گفتم فکر کنم امروز تولد هیراد و هلیا باشه. گفت آره . مامان میدونی هلیا از هیراد کوچیکتره!!!!!!! گفتم مگه دوقلو نیستند؟ گفت چرا دوقلو هستند ولی هلیا از هیراد کوچیکتره.باباجون گفت تو اصلا معنی دوقلو رو میدونی ؟؟؟؟ دیبا گفت آره دوتاییشون با هم از دل مامانشون اومدند بیرون ولی  هیراد تا اینجاست ، هلیا تا اونجاست.

دیروز رفتم خونه دیدم پرند خیلی غمگین روی تختش دراز کشیده. گفتم چی شده؟ گفت آوا گفته که با من دوست نمیشه!!!!!!!!! بچه ام اولین شکست رو توی دوستی تجربه کرد. دیشب تا صبح به شدت سرفه می کرد. اصلا فکر نکنید که ما دوشنبه دکتر بودیم و یه سری داروی جدید گرفتیم.

دیروز صبح وسایلمون رو برداشتم ولی تا بعد از  وقت توی جلسه بودم و در نتیجه به باشگاه نرسیدم. رفتم خونه دیدم دوتایی آماده ایستادند. دیبا پرسید جایی نمی ریم؟ گفتم نه. گفت صبح یه کیسه ای جلوی در گذاشتی وسایل توش بودحالا کجاست؟ گفتم توی شرکت جا مونده و بدین ترتیب بود که متوجه شدم چیزی از زیر نگاه ایشون در نمیره و نمی‌تونم بپیچونمش.

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

که مونس دم صبحم دعای دولت تست

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۳/۱٢ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند