Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

گانگالو

سلام

برای تولد دیبا یک عروسک جدید گرفتیم که خودش اسمشو گذاشته گانگالو و ما هم به همین اسم صدایش می کنیم . جالب است که دیبا تمام کارهایی که من برای پرند انجام می دهم عینا برای گانگالو انجام می دهد. چند شب پیش روی پایش گذاشته بودو برایش لالایی می خواند که بخوابد. پس از این که با شیشه بهش شیر می ده بلندش می کنه که بادگلو بزنه . تمرین خوبی است . ما برایش یک جارو برقی و یک سری لوازم پزشکی هم خریدیم اما لوازم پزشکی را تحویل نگرفت و فقط با جارو برقی و عروسک مشغول بازی شد. آینده این بچه یک مقدار نگران کننده به نظر می رسد . فکر نکنم از این بچه دکتر بیرون بیاید.

تا بعد خداحافظ و به قول دیبا بیا علی ( یا علی )

فال حافظ امروز

مژده وصل تو کو کز سرجان برخیزم

طایر قدسم و از دام جهان برخیزم

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند