Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

تخم اردک

سلام

دیبا اومد و گفت مامان میشه برام تخم مرغ اردک بپزی؟؟؟ باباجون بهش گفت که برای اردک باید بگی تخم اردک دیگه مرغ نداره. دیبا هم پرسید تخم س.گ هم داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خجالتقهقهه باباجون هم عصبانی بهش گفت تو دیگه بزرگ شدی نباید از این حرفها بزنی.  دیبا سوالتعجب  باباجون  عصبانی  من قهقهه

صبح بهش میگم دیبا عقربه بزرگه بره روی شش باید از خونه بریم بیرون. دو دقیقه بعد پرسیدم دیبا الان عقربه بزرگه روی چنده؟؟؟؟ میگه مامان عقربه بزرگه الان روی هیچ چیزی نیست ( بین دو تا عدد بود) عقربه کوچیکه رو بگم کجاست!!!!!!!!!!!!!

صبح پرند از خونه اومده بیرون و میگه مامان توی راه پله خیلی بوی بدی میاد دیگه ما رو نبر مهد کودک!!!!!!!!!!!!!!!! ( عاشق بهانه هاتم)

از دیروز خاله زیور دیگه مهد نمیاد و من تا اطلاع ثانوی اعصاب ندارم. گریه

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٩/۱/۱٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند