Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

حرف راست را ازبچه بشنو

سلام

دیروز ۲ تا از همکارها اومده بودند خونه ما. یکیشون ۱ تخته مغناطیسی قرمز آورده بود که رویش می نویسند و بعد می کشند که پاک بشه. دیبا چون خودش داشت خیلی تحویل نگرفت. همکارم اومد و براش باز کرد و توضیح داد که باید چکارکنی . بعد پرسید دیبا از این خوشش نیومد. من دیدم داره ضایع میشه گفتم نه این خیلی چیز خوبیه  و من مدتها دنبال این تخته می گشتم و بالاخره عید توی مشهد دیدم و برای دیبا گرفتم. گفت پس الان نداره ؟ من جواب ندادم. بعد از چند لحظه دیبا گفت برم زردو بیارم. دوستم پرسید چی میگه ؟ گفتم هیچ چیز داره آبروی منو می بره. دیبا هم با هیجان هرچه تمامتر رفت و از داخل اتاقش تخته زرد خودشو آورد و گفت ببین از اینا دارم و من اول این شکلی   و بعد این شکلی شدم  .

شعر امروز :

یه دل نه صد دل عاشق                     ولی انگار نه انگار

عمو ( امون ) از دست این دل            عمو ( امون ) از دست دلدار

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

ز دست کوته خود زیر بارم

که از بالا بلندان شرمسارم

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۳/٢۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند