Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

آموزش

سلام

دوتا نکته رو در تکمیل پست قبلی باید بگم. یه تست دیگه دیبا باید انجام می داد که یه اردک و یه مرغ رو بهش دادن و پرسیدند چرا اینها به هم شبیه هستند؟ دیبا هم با دقت اونها رو بررسی کرد. فکر کنم حداقل ٢ دقیقه زیر و روشون کرد و در نهایت گفت کف پای هردوشون یک لکه نارنجی هست!!!!!!!!!!!!! قهقهه در مورد گاو و اسب هم یه لکه قهوه‌ای روی پشت هردوشون پیدا کرد که با ذره بین قابل روئت بود. ولی بعد گفت که هر دوشون دم و سم هم دارند!!!!!!!!!!!اوهخجالتچشمک

یه سی دی نقاشی براشون گرفتم. دیروز داشتند کار می‌کردند. منهم توی هال داشتم کارهای خودم رو انجام می دادم. باباجون یه لحظه پرسید اینها دارند چکار می‌کنند؟؟ گفتم دارند با سی دی رنگ آمیزی انجام می‌دهند بعد موزیک هم گذاشتند که گوش کنندتشویق.  باباجون متعجب به من نگاه کرد. من رفتم داخل اتاق و دیدم دوتایی با موزیک مشغول م.و.زون هستند و سی دی هم برای خودش مشغولهقهقهه.

راستی از بعد از جریان تولد توی مهد، دیبا این روزها سخت مشغول تمرینات  م.وزون هست و به منهم گفت که براش سی دی آموزشی بگیرم تا برای تولد سال بعد مشکلی نداشته باشهقهقهه. منتها هرجا میرم یه نگاه که به قیافه و هیکلم می اندازند میگن سی دی ایروبیک داریم!!!!!!!!!!!خجالت فعلا سخت مشغول جستجو بوده و هم اکنون نیازمند یاری س.بزتان هستم.چشمک

خداحافظ  بیاعلی (یا علی)

فال حافظ امروز

دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد

گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند