Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

 

سلام

پرند عفونت ا.دراری شدید گرفته بود به طوریکه شبها خودش رو خیس می کرد. این بچه تقریبا از یکسال و نیم می رفت توی لگن و توی ٢ سالگی هم کاملا پوشک رو کنار ذاشته بود. ماکلی فکر کردیم و رفتیم از این ش.ورتهای اموزشی براش گرفتیم. تا یه مدتی وضعیت به نظرمون باید ادامه می یافت ولی بعد از یک هفته دیدم که هنوز هم صبح که بیدار میشه خیسه!!!!!! یک شب بهش گفتم ببین پرند جون اینها رو فقط برای این می پوشی که شبها دلت سرما نخوره برای ج.یش باید منو صدا بزنی که بریم د.ستشویی. در کمال تعجب بهم گفت ولی مامان دیبا به من گفته همین جا باید ج.یش کنی قهقهه. پرند هم که کلا مرید هست هرچی دیبا بهش بگه حجته.ابله

داشتند با هم بازی می کردند . پرند می گفت من ج.یش دارم. دیبا می گفت نه الان تو اینو نباید بگی باید بگی میام نجاتت میدم. قهقههاون ناله می کرد که من ج.یش دارم وضعیی شده بود . بالاخره خودم وارد عمل شدم و به دیبا گفم این قسمت توی بازی نیست به پرند اجازه بده بره و برگرده. و اینگونه بود که از احداث دریاچه در هال منزل پیشگیری کردم.

خداحافظ  بیاعلی ( یاعلی)

فال حافظ امروز

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خود آمد و هنگام درو

 

 

 

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند