Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

آموزش

سلام

در راستای آموزشهای شدیدی که این روزها توی مهد انجام میشه از پرند پرسیدم ماههای فصل پاییز رو بگو. با اعتماد به نفس گفت : ملک - آبان- آزد

موقع مسواک زدن میگم بده مسواکتو آسیابا تو تمیز کنم. میگه تنکیو خودم مفساک زدم.

یه دونه بخاری برقی گذاشتیم روی میز تخت دیبا و بهشون هم تاکید کردیم چیزی روی میز نگذارند که خدای نکرده آتش نگیره. دیروز دیبا به بابا جون میگه ببین چقدر این مامان حواس پرته یه دکمه گذاشته روی میز. 

باباجون داره از خونه میره بیرون می پرسه چیزی لازم نداری؟ دیبا از اون طرف میگه چرا از امیرآقا چندتا آبمیوه برامون بگیر.

خداحافظ  بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد و از غم ماهیچ غم نداشت

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸۸/۸/۳٠ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند