Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

جومونگ

سلام

دیروز دیبا ٢ تا برچسب از جیبش در آورد و گفت مامان ببین یگانه جون به من برچسب جومونگ و سوسانو رو داده . گفتم به چه مناسبت؟ گفت آخه گفته من با هوش ترین شاگرد کلاس زبانش هستم و همه چیز رو بلدمتشویق. گفتم آفرین. دیبا جومونگ چکاره سوسانو هست میدونی ؟ یه خورده فکر کرد و گفت: جومونگشه!!!!!!!!!!!!!!!! ( خواستم بدونید که تب جومونگ به مهد کودک هم رسیده)قهقهه

ساعت ۵ صبح پرند از خواب بیدار شد و رفتیم دستشویی . بعد هم گفت که بریم اتاق گریه بخوابیم. ما شبها چراغ اتاق گریه رو روشن میگذاریم که یه روشنایی ملایم به اتاق بچه ها بده. بعد رفتم چراغ آشپزخونه رو روشن کردم و اومدم چراغ اتاق گریه رو خاموش کردم. پرند داد زد که نه بگذار چراغ روشن باشه. تا اومدم بخوابم دیدم کتاب زبان دیبا رو با خودش آورده و گفت برام بخون. سیب رو بهش نشون دادم و گفتم این چیه ؟ اونهم به شیوه دیبا شروع کرد که سیب سیب چی میشه؟ انار انار انار ( اپل رو انار شنیده بچه ام) میشه قهقهه. بعد شکلات نشونش دادم. اونهم خوند شکلات شکلات چی میشه ؟ آس کیلی آس کیلی آس کیلی (آیس کریم = بستنی) میشهقهقهه. کلی ماچیدمش!!!!!!!!!!!!!!!ماچبغل

خداحافظ  بیاعلی ( یاعلی)

فال حافظ امروز

شاه شمشماد قدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸۸/۳/۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند