Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

دزد

سلام

غذا رو که براشون کشیدم طبق معمول هردو بخشنامه صادر کردند که فقط پلو با ماست می خورند و به قول پرند مرغشو نیخوام. به دیبا گفتم اگر خوراکشو نخوری قوی نمی‌شی و همینطوری کوچولو می مونی. دیبا پرسید دزدها هم از این غذا می‌خورند که اینقدر قوی هستند ؟؟؟؟؟؟( دادن هرگونه اطلاعی در این زمینه مزید امتنان خواهد بود)ابله

یه کومتل گرمسیری برداشته بود و داشت عکسهاشو نگاه می‌کرد. بعد دستشو گذاشت روی یکی از ترکیبات و پرسید مامان این پ.شگله ؟؟؟؟؟ من مثل همیشه اول به گوشهام شک کردم و پرسیدم چیِِِ‌ی‌ی‌؟؟؟؟؟ دیبا دوباره تکرار کرد. گفتم من اینکه میگی نمیدونم یعنی چی از کجا شنیدی. گفت یکی از بچه‌هامون اون روز داشت یه خوراکی می‌خورد گفت این هست . آیا اون همکلاسی چی داشته می خورده ؟؟؟؟؟؟تعجب

داشتند بازی می کردن یه دفعه رعد و برق زد. دیبا خودشو به پرند نزدیک کرد و گفت می‌ترسم که بترسی. پرند هم در کمال خونسردی گفت تو ترسیدی منهم ترسیدم!!!!!شیطان

 

خداحافظ  بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت

گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت 

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸۸/٢/۸ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند