Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

خدا

سلام

اپیزود اول

دیبا و پرند توی اتاق داشتند با هم بازی می کردند و خوب با هم دعواشون شد. پرند اومد و گفت دیبا به من خف بد ( حرف بد ) می‌زنه و دیبا هم گفت پرند داری اعصابمو خرد می‌کنی. دوباره دویدند توی اتاق و بازی ادامه داشت .

اپیزود دوم

پرند روی مبل نشسته بود. باباجون داشت پرند رو اذیت می‌کرد و  پاشو قلقلک می‌داد. پرند گفت نکن اعصابم خرد شد. قهقهه

دیبا میگه من خوب غذامو می‌خورم که ریع بزرگ بشم بعد وقتی خدا پیر شد و مرد من برم توی آسمونها . اما مامان من آدمهای پیر رو می برم توی آسمون و جوونشون می‌کنم و بر می‌گردونم زمین.

 

خداحافظ  بیاعلی(یاعلی)

فال حافظ امروز

دل سراپرده محبت اوست

دیده آینه دار طلعت اوست ( تفسیرش این بود که قلب تو مملو از محبت و دوستی است و به درگاه خداوند عزت داری . حق‌شناسی و پایداری‌ات در دوستی زبان‌زد همگان است).

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/۱۱/٢٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند