Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

آپانسی

سلام

این روزها بحث داغ خونه ما آپانسی (آپاندیسیت) است و به این بهانه دارم وضعیت غذاخوردن این بچه ها رو تصحیح می‌کنم که یک دقیقه آروم بنشینند و غذا بخورند. دیشب هم از توی یک کتاب دقیقا موقعیتش رو برای دیبا نشون دادم و فرایندش رو تشریح کردم حالا امیدوارم چند روزی بتونم از این وضعیت بهره‌برداری کنم.ابله

پرند طبق معمول خوابش نمی برد دست من رو کشید و برد توی اتاق گریه و مشغول بازی شد. منهم خودم رو زدم به خواب. اونهم از همون ترفند قدیمی آب می خوام. ج.ی.ش ددم استفاده کرد و منهم به هیچ عنوان جوابش رو ندادم. صداشو بالا برد ، پایین آورد ولی من کاملا خواب بودم. توی همین گیر ودار دیبا هم از اتاقش بلند شد و اومد پیش ما. و شروع کرد به من غر زدن که بیا برای من قصه بگو. پرند در حالیکه صداشو به شدت پایین آورده بود گفت مامان خوابه. ساکت قهقهه

ما داریم شعرهای جشن رو تمرین می کنیم. پرند می خونه

مامان‌خا باباخا   خوش امدید جشن ما و سوزنش روی همین بیت گیر می که . دیبا می گه مامان پرند دروغگویه این رو فقط باید 2 بار تکرار کنه.قهقهه

 خداحافظ  بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یارب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/۱۱/٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند