Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

پوشک

سلام

یه مدته دیبا میزان همکاریش زده بالا و به شدت سعی داره توی تمام کارها به من کمک کنه و کارهای خودش رو هم مستقل انجام بده. پرند هم که به شدت داره با من همکاری می کنه و تقریبا به جز موقع خواب دیگه پوشک نمی پوشه. دیروز به محض اینکه پرند با موفقیت از داخل حمام اومد بیرون دیبا پرید و رفت براش پوشک آورد که مامان پرند حتما باید پوشک داشته باشه و قبل از اینکه من بخواهم واکنشی نشون بدم سریع پوشک پرند رو بست در ضمن من هیچ وقت بالای پوشک رو تا نمی زنم چون شکم پرند حساسیت داره و می ریزه بیرون .دیبا گفت که باید این بالا رو تا بزنیم چون لباسهاشو خیس می کنه. پرند بیچاره هم مات و مبهوت مونده بود که بالاخره پوشک خوبه یا بده ؟؟؟؟؟؟

خاله زیور می گفت که ما مرده توصیه های دیبا شدیم مرتب بهمون نصیحت می کنه که به پر به پر نکنید همسایه های طبقه پایین خوابند !!!!! شیر آب رو باز نگذارید آب قطع میشه دیو خوشحالی ( خشکسالی ) میاد. چراغها رو روشن نگذارید برق قطع میشه . ( هنوز در مورد گاز وارد تبلیغ نشده وگرنه می گفت با ما تماس بگیرید !!!!!!!!!!)

کلمات کلیدی این هفته پرند : بفو ( bafooo) به معنی بفرمایین - ایساست ( اینجاست ) 

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٩/۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند