Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

پلنگ صورتی

سلام

دیروز خاس ( به معنی خاله سمیرا ) اومد و کلی بچه ها ذوق زده شدند. به ویژه که یک پ س ( پلنگ صورتی ) هم براشون آورده که از دیبا هم بزرگتره. اون روز که زنگ زده بود و می پرسید دیبا پلنگ صورتی داره دائم توی ذهنم بود که آره هست ولی فکر کردم که گمش کردیم. دیروز که این پلنگ صورتی رو دیدم یاد خاطرات کودکی خود خاس افتادم که یک پلنگ صورتی داشت و باهاش زندگی می کرد.

قبل از اینکه ماش ( مامان جان ) بیان به دیبا گفتم بدو بیا خونه رو تمیز کنیم. گفت آره موافقم که مامانت متوجه نشه تو چه دختر بدی هستی و خونه رو کثیف کردی !!!!!!!!

پرنه به دامن میگه ق . باباجون بهش گفت آخه اینجوری که نمیشه حداقل نصفشو بگو . گفتم خوب وقتی به دامن میگه قر  نصفش  میشه ق .

این روزها خیلی اوضاع شرکت خرابه . سونامی اومده.  در طی ٣ ماه گذشته که مدیر جدید تشریف آورده ، ۵ نفر اخراج از بخش ( دو نفرشون استاد دانشگاه و یک نفر یکی از کارشناسهای بسیار با تجربه کشور که ظاهرا فقط ۵ نفر این تخصص رو دارند ) و یک نفر هم در اختیار کاریابی. منتظر نفر بعدی هستیم ........!!!!!!!!!!!!!!

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٧/٢٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند