Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

از رو رفتم!!!!

سلام

بالاخره دیبا منو از رو برد. بسکه هر وقت دیر رسیدم خونه پای آیفون ازم پرسید پولاتو جمع کردی ؟؟؟؟ بسکه پرند بیچاره رو خل کرد که پوشک استفاده نکنه . بسکه توی مهد کار کرد تا پول در بیاره . این ماشین رو روز قبل از عید فطر براش گرفتیم .  و چقدر ذوق کرد و ازمون تشکر کرد. قلب

می پرسید می خواهم رئیس دانشگاه بشم . گفتم خوبه . گفت باید از این ضبطها هم داشته باشم که برم صدای مردم رو ضبط کنم ؟؟؟ گفتم نه اون برای خبرنگاراست . گفت پس من خبرنگار دانشگاه میشم.

به خاله زیور شکایت منو کرده که چون مامان جان پاشون درد می کنه مامانم چمدون مامان جان رو برداشت حالا اگر خودش پا درد بگیره کی باید وسایلش رو برداره ؟؟؟؟؟

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

اگر روم زپی اش فتنه ها برانگیزد

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٧/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند